Diğer Hizmetleri - Barok Patent - Türkiye'nin Patent Ofisi - Marka Tescil Hizmeti

Diğer Hizmetler

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO'nun tanımı : ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu ...

Alan Adı Tescili (com.tr Başvurusu)

Internet kullanımındaki hızlı artış ve beraberinde ortaya çıkan elektronik ticaretteki gelişmelerle birlikte, alan adlarının önem ve fonksiyonu her ge...

Telif Hakları

Kültür Bakanlığı nezninde isteğe bağlı kayıt ve zorunlu kayıt olarak 2 şekilde kayıt altına alınan eserler, beyan esaslı olmakla birlikte eseri meydan...

Kurumsal Kimlik ve Logo Tasarımı

Logo tasarımı şirketlerin kimliğini yansıtan en önemli görsel öğedir. Bu bakımdan logo bir şirketin vizyonu açısından oldukça önem taşımaktadır. Ku...

Turquality Başvurusu

TURQUALITY, Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları ul...

Barkod Tescil Başvurusu

Barkod; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kull...

Tanınmış Marka Başvurusu

Günümüzde marka hakkı sahiplerinin tanınmış marka statüsünü kazanabilmeleri Türk Patent Enstitüsüne yapılacak "tanınmışlığın tespitine yönelik" başvur...

Coğrafi İşaret Tescili

Coğrafi İşaretler, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bölgesi ya da ülkesi ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. ...

Marka ve Patent Hukuku Danışmanlığı

Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet göstermekte olan gerçek ve tüzel kişilere resmi olarak Fikri ve Sınai Haklar konularında vekillik, danışmanlık hizmetl...