Tasarım Tescili İzleme - Barok Patent - Türkiye'nin Patent Ofisi - Marka Tescil Hizmeti

Tasarım Tescili İzleme

Tasarım Tescili İzleme

Türk Patent Enstitüsü tescil başvurusu yapılan tasarımları benzerlik değerlendirmesine tabi tutmadan Tasarımlar Bülteni'nde yayınlayarak ilana açmaktadır. Tasarım İzleme; aylık bültenlerin taranması, tespit edilen benzerlerin tarafınıza bildirilmesi, talimatınız halinde benzer tasarımlara itirazın yapılmasını içeren özel takip sistemidir.