Yurtiçi Patent Başvurusu - Barok Patent - Türkiye'nin Patent Ofisi - Marka Tescil Hizmeti

Yurtiçi Patent Başvurusu

Yurtiçi Patent Başvurusu

 

Patent Nedir ?

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan patent hakkı, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Faydalı Model Nedir ?

Faydalı model, Türkiye de ve dünyada yeni olan sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine verilen patent niteliğinde koruma sağlayan bir sistemdir.
Faydalı model belgesi alınması maliyet ve sürecin kısalığı açısından başvuru sahibinin lehinedir ve araştırma, inceleme işlemlerinin olmaması nedeni ile daha kolaydır.

İncelemeli Patent;
Ulusal ofise, patent başvurusu yapıldıktan sonra, gelen araştırma raporunun incelenerek,bulusun yeni olup olmadığı, tekniğin bilinen durumunun asılıp asılmadığı, sanayiye uygulanabilir olup olmadığı kriterlerini taşıyan busuzlara verilen belgedir. İncelemeli patentin süresi 20 yıldır.

İncelemesiz Patent;
Ulusal ofise, patent başvurusu yapıldıktan sonra, gelen araştırma raporuna ilişkin bir inceleme talebi yapılmaksızın düzenlenen belgedir. İncelemesiz patentin süresi 7 yıldır.