Patent Hizmetleri - Barok Patent - Türkiye'nin Patent Ofisi - Marka Tescil Hizmeti

Patent Hizmetleri

Patent Değerleme

Patent Değerleme bir patentin oluşturduğu/oluşturabileceği parasal değerin tespiti işlemidir. Patentler teknik bir bilgiyi ticarileşebilir bir varlık ...

Yurtiçi Patent Başvurusu

Patent Nedir ? Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren...

Patent İzleme

Küresel çapta patent veri tabanları taranarak elde edilen veriler patent uzmanlarımız tarafından özel araştırmaya tabi tutulur. Müvekkillerimizin önc...

Patente Uygunluk Araştırması

Patent ve Faydalı model konusu buluşlar dünya çapında yeni olmak zorundadır. Yenilik buluşun bilinen tekniklerden farklı olmasıdır. Dolayısı ile başvu...

Uluslararası Patent Tescil Başvurusu

Türk Patent Enstitüsünden alınan bir patent, faydalı model buluşunuzu yalnızca Türkiye sınırları içerisinde korumaktadır. Koruma talep edilen diğer ül...