Uluslararası Marka Tescil Başvurusu - Barok Patent - Türkiye'nin Patent Ofisi - Marka Tescil Hizmeti

Uluslararası Marka Tescil Başvurusu

Uluslararası Marka Tescil Başvurusu

 

Türkiye’de tescilli bir markanın yurtdışında da aynı şekilde korunması mümkündür. Korumanın başlaması için tescil ön şarttır. Bu yüzden Türkiye dışında faaliyeti bulunan veya faaliyete başlamayı düşünen şirket veya şahıslar, markalarını yurtdışında tescil ettirmelidirler.

İhracat yapılan ülkede markanız bir başkası tarafından tescil ettirilirse “gümrüklerde mallara el konulması ” riski bulunmaktadır.

Yurtdışında marka tescili yaptırmanın çeşitli yolları vardır. Bunlar;

• Klasik anlamda tescil edilecek ülkelerde ayrı ayrı yapılan ülkesel müracaatlar
• Avrupa Birliği ülkelerinde tescil sağlayan topluluk müracaatı(CTM)
• Türkiye ile birlikte 92 ülkenin üyesi olduğu Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan müracaattır.

İhracat yapılacak ülkelerin resmi kurumlarından alınacak izinlerde (gıda üretim sertifikası,ilaç vb.) marka tesciline ihtiyaç duyulacaktır.