Patent İzleme - Barok Patent - Türkiye'nin Patent Ofisi - Marka Tescil Hizmeti

Patent İzleme

Patent İzleme

 Küresel çapta patent veri tabanları taranarak elde edilen veriler patent uzmanlarımız tarafından özel araştırmaya tabi tutulur. Müvekkillerimizin öncelikleri doğrultusunda elde edilen verilen rapor haline getirilerek yorumlanır.