Yurtiçi Marka Tescil Başvurusu - Barok Patent - Türkiye'nin Patent Ofisi - Marka Tescil Hizmeti

Yurtiçi Marka Tescil Başvurusu

Yurtiçi Marka Tescil Başvurusu

Marka Nedir ?

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, saylar, malların biçimi veya ambalajlar gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltlabilen her türlü işarettir.

Bir işletmenin ticaret ünvanı ve işletme adları başka kanunlarla tescilli olsa bile (Ticaret Odaları, Vergi Daireleri, Esnaf Odaları, Bağlı Oldukları Kurumlar dahil) Türk Patent Enstitüsü’nce marka olarak tescil edilmedikçe size ait sayılmaz ve korunamazlar.

Bir markada aranacak en önemli özellik, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden Ayırt Etme Gücünün bulunmasıdır.

TPE nezdinde tescil ettirdiğim bir markanın koruma kapsamı nedir ?

Türk Patent Enstitüsü tarafndan tescil edilen bir marka, tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için Türkiye sınırları içerisinde koruma sağlar. Türkiye'de tescilli bir marka Türkiye sınırları dışında herhangi bir koruma sağlamaz.

Marka tescilinin avantajları nelerdir ?

Marka tescili sahibine, ilgili markanın tescil kapsamıındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir. Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da marka kullanım izinleri verebilir. Markanın, marka sahibinin izni dışında kullanımına karşı tüm yasal haklara sahiptir.

 

Marka çeşitleri;

• Ticaret Markaları
Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.

• Hizmet Markaları
Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlere denir. Bankaların, sigorta şirketlerinin, hastanelerin, taşımacılık firmalarının, reklamcılık, tv-radyo yayıncılar, oteller, restaurantların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markalar kapsamında korunmaktadır.

• Garanti Markaları
Marka sahibinin kontrolü altında , bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini,üretim usullerini , coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir.

• Ortak Markalar
Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.