Tanınmış Marka Başvurusu - Barok Patent - Türkiye'nin Patent Ofisi - Marka Tescil Hizmeti

Tanınmış Marka Başvurusu

Tanınmış Marka Başvurusu

Günümüzde marka hakkı sahiplerinin tanınmış marka statüsünü kazanabilmeleri Türk Patent Enstitüsüne yapılacak "tanınmışlığın tespitine yönelik" başvuru ile sağlanabilmektedir.

Tanınmış markanın aynısının yahut benzerinin herhangi bir başka sınıfta tescil edilmesi söz konusu olamaz. Marka sahibinin böyle bir marka başvurusuna itirazda bulunmasına gerek kalmadan, Türk Patent Enstitüsü resen tanınmış markanın aynısı yahut benzeri olan bir markayı reddetmektedir.
Tanınmış marka hakkı sahiplerinin muhtemel bir davada marka haklarına tecavüz iddiasını ispat edebilmeleri, markalarını taklit girişiminde bulunan bir kimsenin kötü niyetini kanıtlamaları daha kolaydır.