Turquality Başvurusu - Barok Patent - Türkiye'nin Patent Ofisi - Marka Tescil Hizmeti

Turquality Başvurusu

Turquality Başvurusu

TURQUALITY, Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor.

TURQUALITY Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Danışmanlık kapsamında firmanın ön değerlendirmesini yapılır. Detaylı analiz çalışması ve eksiklerin tespiti yapılır. Eksikliklerin Giderilmesi İçin Gerekli Aksiyonların Alınır.

Denetime gelecek yönetim danışmanlığı firması tarafından denetim öncesinde istenecek bilgi/belge hazırlıkları yapılır.

Hazırlık süreci tamamlandıktan sonra Turquality başvuru sürecinin koordine edilmesi sağlanır.